Zakelijk

In toenemende mate wordt Bossche mediators gevraagd te ondersteunen bij zakelijke geschillen. De belangen van ondernemers en bedrijven zijn vaak hoog en een snelle oplossing gewenst door alle partijen.
Mediation werkt meestal snel en met behoud onderlinge relatie omdat u zelf bepaalt binnen welke termijn u elkaar spreekt en zelf bepaalt wat er op de agenda staat. Nodeloos te zeggen dat dit aanzienlijk scheelt in kosten.
Wij werken onder strikte geheimhouding met alle betrokkenen en verzekert u daarmee van discretie (geen reputatie-schade).  U bepaalt gezamenlijk een (juridisch) duurzame oplossing die u tevreden stemt. Indien gewenst worden afspraken vastgelegd in een overeenkomst.
Onze focus ligt op een goed resultaat voor alle betrokkenen.

Arbeid

Op het werk zijn mensen op elkaar aangewezen en van elkaar afhankelijk om hun werk goed te kunnen doen. Een conflict op de werkvloer broeit vaak al lang, en leidt in veel gevallen tot een (ogenschijnlijk) onwerkbare situatie. Dit kan spelen tussen een medewerker en een leidinggevende, maar ook tussen medewerkers onderling of zelfs hele afdelingen onderling.
Bossche mediators zorgt ervoor dat partijen de tijd nemen om op de juiste wijze het gesprek te voeren en alle betrokkenen goed nadenken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Als partijen tot overeenstemming komen, worden de afspraken daarover eenduidig vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst .

Zakelijke dienstverlening

Bossche mediators begeleiden gesprekken bij conflicten tussen ondernemers, binnen familiebedrijven of andere organisaties.
Bestuursconflicten binnen organisaties en opvolgingskwesties of overdrachtsproblemen van een bedrijf na verkoop.
Of bijvoorbeeld begeleiding van gesprekken over beëindiging van een samenwerking in een maatschap. Of bij een geschil tussen leveranciers of afnemers over de uitvoeringsafspraken van (aanbestedings)contracten.

Bouw

Bouwen behoort tot de ingewikkeldste processen die er bestaan. Veel verschillende disciplines worden geacht samen te werken om ergens op een bouwplaats tot een goed eindproduct te komen. Dit gebeurt vaak onder moeilijke en zware omstandigheden waarbij de factor tijd altijd een belangrijke rol speelt en extra werk eerder regel dan uitzondering is.
Het is daarom belangrijk dat deelnemers aan het proces op tijd weten, wat, wanneer en hoe zij hun rol moeten te vervullen.

Bossche mediators zorgen ervoor dat alle partijen gehoord en serieus genomen worden, dit versterkt het onderlinge vertrouwen en wordt stagnatie van het bouwproces voorkomen.

Medezeggenschap

Als vertegenwoordiger van de medewerkers kan de balans weleens doorslaan naar de medewerkersbelangen, maar als directeur kun je ook te ver doorgaan op de bedrijfsbelangen.
Hulp bij de belangenafweging en de communicatie daarover kan een goede oplossing bieden.
Bossche mediators helpen betrokken partijen zoeken naar de gemeenschappelijke belangen in plaats van te focussen op de verschillen, met respect voor elkaars positie.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”