Mediation, of (be)middeling, wat houdt dat nu in?

Mediation is een snelle manier om conflicten aan te pakken. Dit kan gaan om een conflict tussen twee of meer partijen of groepen, afdelingen en zelfs tussen organisaties/bedrijven.
Een neutrale onafhankelijke mediator begeleidt de gesprekken en geeft richting aan het proces. De conflictpartners bepalen de inhoud en het resultaat van de mediation.
Het is essentieel om helder te krijgen wat voor alle betrokkenen wezenlijk belangrijk is.  Doel is het samen tot oplossingen komt waar betrokkenen achter staan.
Mediation kan meer of minder formeel worden ingestoken. Afhankelijk van kwestie, setting, context, belangen en wens van de deelnemers.
De (juridische) afspraken die voortkomen uit de mediation worden, als betrokkenen dit wensen, vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.

Welke situaties zijn te herkennen als conflict?

Als het niet meer lukt om samen een effectief en constructief gesprek te voeren.
Als de communicatie ernstig verstoord is.
Als de emoties hoog zijn opgelopen conflictpartners elkaar niet meer kunnen ‘verstaan’.

Wanneer werkt het?

Situaties waarin conflictpartners zich oprecht willen inspannen om een oplossing te vinden.
Als u ook in de toekomst met elkaar te maken zal hebben, zal samenwerken of op elkaar aangewezen bent.
Als u zelf wil meedenken en invloed wil hebben op een duurzame uitkomst.
Als u behoefte heeft aan snel handelen, goedkoper uit wil zijn en een goede naam wil behouden.

Regels voor (register)mediators

ethisch en integer handelen
transparant
waarborgen partij autonomie
onafhankelijk
onpartijdig
vertrouwelijk
competent

Win-win situatie

Bij mediation worden partijen ten alle tijden geholpen om hun belangen boven tafel te krijgen. Op een evenwichtige, neutrale en betrouwbare wijze.
De mediator heeft geen eigen belang bij hetgeen overeengekomen wordt.

U beslist over de uitkomst

Zowel de mediator als het mediation proces staan in dienst van de betrokkenen.
Uitgangspunt hierbij is dat partijen onderwerpen inbrengen die zij belangrijk vinden en daarmee de basis leggen voor een gezamenlijke duurzame oplossing.

Snelheid

Doorgaans wordt een mediation proces voortvarend doorlopen. Daarvoor zorgt de mediator, in nauwe samenwerking met betrokkenen.
Gesprekspartners bepalen zelf het tijdspad en doorlooptijden.
Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat over de verstoring in de communicatie-relatie, hoe meer tijd wordt bespaard.

“Bossche Mediators weten:
Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er bij partijen bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen,
heeft mediation kans van slagen.