Mediation

Mediation, of bemiddeling, is een aanpak waarbij partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar, in gesprek gaan. Met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar wordt gezocht naar de oorzaak van het conflict, de onderliggende belangen en helpt hen om tot een gezamenlijk uitkomst te komen.
De (juridische) afspraken die voortkomen uit de mediation worden, als partijen dit wensen, vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.
De mediator begeleidt het proces van mediation, de partijen bepalen de inhoud en het resultaat.

Wanneer optimaal

Als het beide conflictpartners niet meer lukt om samen een effectief en constructief gesprek te voeren.
Als de communicatie zodanig verstoord is, of de emoties zo hoog zijn opgelopen dat de conflictpartners elkaar niet meer kunnen ‘verstaan’.
Als conflictpartners zich realiseren dat er iets moet gebeuren omdat ze op een bepaalde manier op elkaar zijn aangewezen of gedeelde belangen hebben, nu of in de toekomst.

Welke situaties

Situaties waarin conflictpartners zich oprecht willen inspannen om een oplossing te vinden.
Bijvoorbeeld als partijen ook in de toekomst met elkaar te maken zullen hebben, moeten samenwerken of op elkaar aangewezen zijn.
Ook als conflictpartners het belangrijk vinden dat zij zelf meedenken over en  invloed willen hebben op een uitkomst.
Of als partijen niet naar de rechter willen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het motief daarvoor kan variëren (behoefte aan snelheid, goedkoper, behoud goede naam etc.)

Wat zijn de voordelen van mediation?

Win-win situatie

De partijen hebben zelf de beschikking over de uiteindelijke gezamenlijk gedragen uitkomst.

Respectvol

Met mediation wordt gewerkt met methodes waarbij met respect voor de belangen en behoeften van alle partijen aan een oplossing wordt gewerkt.

Goedkoper

Partijen bepalen het tijdspad en de termijnen waarbinnen gesprekken plaatsvinden. Er worden zelfstandig stappen gezet, zonder tussenkomst van een (rechterlijke-/overheids-)instantie. Dit bespaart tijd en kosten.

Geen lange juridische rompslomp

Door eerder met elkaar in gesprek te gaan over de verstoring in de relatie, kan veel tijd worden bespaard.

“Bossche Mediators weten: Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er bij partijen bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.