Mediation

Mediation, of bemiddeling, is een aanpak waarbij partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar, in gesprek gaan. Met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar wordt gezocht naar de oorzaak van het conflict, de onderliggende belangen en helpt hen om tot een gezamenlijk uitkomst te komen.
De (juridische) afspraken die voortkomen uit de mediation worden, als partijen dit wensen, vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.
De mediator begeleidt het proces van mediation, de partijen bepalen de inhoud en het resultaat.

Mediationtest in 10 stappen: Is uw kwestie mediabel?

Bent u benieuwd of mediation de meest geschikte route is voor uw conflict? Beantwoord dan de vragen uit onderstaande korte mediationtest.

  1. Bent u bereid met de andere partij te praten onder begeleiding van een bemiddelaar?
  2. Staat u open voor de mogelijkheid dat er meerdere oplossingen bestaan voor uw conflict?
  3. Bent u bereid om te onderhandelen?
  4. Heeft u er belang bij dat uw conflict wordt opgelost?
  5. Is het mogelijk dat u vaker met de andere partij te maken krijgt?
  6. Wilt u zelf invloed hebben op de oplossing?
  7. Wilt u een oplossing bereiken die toekomstbestendig is?
  8. Wilt u dat uw conflict op korte termijn wordt opgelost?
  9. Wilt u een informele en kostenbesparende procedure?
  10. Bent u bereid om lopende of komende juridische procedures stop te zetten?

Heeft u op minimaal 6 vragen met JA geantwoord, dan is Mediation voor u zeker het overwegen waard.
Neem contact op met Bossche Mediators voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Mocht u toch nog twijfelen? Vraag een gesprek aan met één van onze bemiddelaars.

Wanneer optimaal

Als het beide conflictpartners niet meer lukt om samen een effectief en constructief gesprek te voeren.
Als de communicatie zodanig verstoord is, of de emoties zo hoog zijn opgelopen dat de conflictpartners elkaar niet meer kunnen ‘verstaan’.
Als conflictpartners zich realiseren dat er iets moet gebeuren omdat ze op een bepaalde manier op elkaar zijn aangewezen of gedeelde belangen hebben, nu of in de toekomst.

Welke situaties

Situaties waarin conflictpartners zich oprecht willen inspannen om een oplossing te vinden.
Bijvoorbeeld als partijen ook in de toekomst met elkaar te maken zullen hebben, moeten samenwerken of op elkaar aangewezen zijn.
Ook als conflictpartners het belangrijk vinden dat zij zelf meedenken over en  invloed willen hebben op een uitkomst.
Of als partijen niet naar de rechter willen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Het motief daarvoor kan variëren (behoefte aan snelheid, goedkoper, behoud goede naam etc.)

Win-win situatie

De partijen hebben zelf de beschikking over de uiteindelijke gezamenlijk gedragen uitkomst.

Respectvol

Met mediation wordt gewerkt met methodes waarbij met respect voor de belangen en behoeften van alle partijen aan een oplossing wordt gewerkt.

Goedkoper

Gesprekpartners bepalen zelf de inhoud en uitkomst van het gesprek, zonder tussenkomst van een (rechterlijke-/overheids-)instantie. Dit bespaart tijd en kosten.

Snelheid

Geen langdurige juridische rompslomp. gesprekspartners bepalen zelf het tijdspad en duur.

Door eerder met elkaar in gesprek te gaan over de verstoring in de relatie, kan veel tijd worden bespaard.

“Bossche Mediators weten: Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er bij partijen bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.