Mediation, of conflictbemiddeling, wat houdt dat nu in?

Mediation is een snelle manier om conflicten aan te pakken. Dit kan gaan om een conflict tussen twee of meer partijen of groepen, afdelingen en zelfs tussen organisaties onderling.
Een neutrale derde begeleidt de gesprekken tussen u en uw conflictpartij. Doel is om helder te krijgen wat voor alle betrokkenen echt belangrijk is. Partijen gaan samen onderzoeken waar het nu echt om gaat. Zodat daar over gesproken kan worden, met de focus op de toekomst. Daarna kunt u en uw conflictpartij tot oplossingen komen waar u zelf achter kan staan. De mediator begeleidt het proces. De partijen bepalen de inhoud en het resultaat van de mediation.
De uitkomst van de mediation wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Wanneer werkt het optimaal?

  • Alle kwesties waarin conflictpartners zich oprecht willen inspannen om een oplossing te vinden.
  • Als het niet meer lukt om samen een effectief en constructief gesprek te voeren.
  • Als de communicatie zodanig verstoord is, of de emoties zo hoog zijn opgelopen dat men elkaar niet meer ‘verstaat’.
  • Wanneer u zich realiseert dat er iets moet gebeuren omdat u op een bepaalde manier op elkaar bent aangewezen of gedeelde belangen heeft, nu of in de toekomst.

Wat levert het u op?

  • Minder kosten: de gang naar de rechter is duurder dan meditation.
  • Sneller: u hoeft niet te wachten totdat de rechter tijd heeft. U kunt met de mediator meteen aan de slag en u bepaalt samen de doorlooptijden.
  • Uw mening telt: niet de rechter neemt een beslissing. U neemt een beslissing. U onderhandelt. U heeft invloed op de uitkomst.
  • Minder stress: praten met elkaar is beter dan praten over elkaar. Mediation kent een korter tijdspad dan een rechtzaak en daarom komt de stress niet iedere keer terug als op de tegenpartij moet worden gereageerd.
  • Geheimhouding: alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk.
  • Goede naam behouden.

Mediation bespaart tijd, geld en energie.

Mediation geeft blijvende oplossingen. Omdat u samen op zoek gaat naar gezamenlijke oplossingen, zal deze beter bij u passen.

Tijdens een mediation wordt gedacht in oplossingen en ieders mening komt aan bod. Er wordt niet alleen naar het verleden gekeken, maar vooral naar de toekomst.

Regels voor (register)mediators

ethisch en integer handelen
transparant
waarborgen partij autonomie
onafhankelijk
onpartijdig
vertrouwelijk
competent

Win-win situatie

De mediator heeft geen eigen belang bij hetgeen overeengekomen wordt.
Bij mediation worden partijen ten alle tijden geholpen om hun belangen boven tafel te krijgen.
Op een evenwichtige, neutrale en betrouwbare wijze bereiken partijen overeenstemming.

U beslist over de uitkomst

Zowel de mediator als het mediation proces staan in dienst van de betrokkenen.
Uitgangspunt hierbij is dat partijen onderwerpen inbrengen die zij belangrijk vinden en daarmee de basis leggen voor een gezamenlijke duurzame oplossing.

Snelheid

Een mediation proces wordt voortvarend doorlopen. Daarvoor zorgt de mediator, in nauwe samenwerking met betrokkenen.
Gesprekspartners bepalen zelf het tijdspad en doorlooptijden.
Hoe eerder u met elkaar in gesprek gaat over de verstoring in de communicatie-relatie, hoe meer tijd u bespaart.

“Bossche Mediators weten:
Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er bij partijen bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen,
heeft mediation kans van slagen.