Zakelijke mediation

Zakelijke mediation blijkt keer op keer voor ondernemers en organisaties een geschikt middel om zakelijke geschillen snel tot een duurzame oplossing te brengen.
Bossche mediators ondersteunt u op discrete wijze bij zakelijke geschillen. De belangen van ondernemers en bedrijven zijn vaak hoog, de kosten van een geschil of conflict navenant. Vaak begint het met een misverstand of interpretatieverschil over de uitvoering van een contract. Dan verslechtert de onderlinge relatie en loopt de communicatie stroef.

Wij werken onder strikte geheimhouding met alle betrokkenen en verzekert u daarmee van discretie (geen reputatie-schade).  U bepaalt gezamenlijk waarmee u tevreden bent, een doordacht en goed resultaat voor alle betrokkenen. De gemaakte afspraken worden, indien gewenst, door ons vastgelegd in een overeenkomst.

Onze onafhankelijke en onpartijdige mediators helpen u om op een effectieve manier in gesprek te gaan en zo tot een snelle, door alle partijen gewenste, oplossing te komen.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”