Trainingen

Bossche mediators komt steeds vaker met organisaties, maar ook privé personen, in contact die behoefte hebben aan training op het gebied van conflicthantering.
Dit kan gaan over wijze van constructief samenwerken, verbeteren van onderlinge communicatie, of conflictanalyse in reeds ge-escaleerde situaties.
De ene keer biedt Bossche mediators een workshop conflicthantering tijdens een teambijeenkomst, in een andere situatie is men meer geholpen met een communicatie training.

Altijd bespreken we met de partij(en) wat de wensen zijn en bieden de aanpak die daar het best bij past!

Training conflicthantering

Je hebt regelmatig te maken met conflicten, of je vermijdt ze juist. Nu wil je graag leren hoe je omgaat met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Je bent op zoek naar een goede aanpak om jouw conflictvaardigheden te oefenen en te verbeteren.

Je resultaten met een training conflicthantering

Je kent jouw gedrag en persoonlijke stijl bij conflicten.
Je kunt rationeler afwegen hoe jij handelt.
Je hebt een positieve kijk op conflicten en herkent de kansen ervan.
Je kunt conflicten effectief hanteren en bespreekbaar maken.
Je stuurt conflicten bewuster in de gewenste richting

Welke situaties

Wanneer je vaak onderdeel van een conflict uit maakt;
Wanneer je in je omgeving vaak geconfronteerd wordt met conflicten en wilt helpen aan een oplossing;
Wanneer je het lastig vindt om een conflict aan te gaan en om die reden conflicten vermijdt.

“Een conflict los je op, door elkaars

waarheden te leren kennen”