Hieronder leggen wij uit hoe onze werkwijze is en welke tarieven wij hanteren.

Werkwijze Mediation

Na ons eerste telefonische of mail contact starten we met een gratis (online) kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt circa 30-45 minuten. Daarin maken wij graag met u kennis en leggen wij in het kort uit wat mediation inhoudt en wat u van ons kan verwachten maar ook wat van u als partij wordt verwacht. Als het van beiden kanten klikt, maken we nadere afspraken over de mediation. Tevens word een mediation overeenkomst getekend waarin partijen de opdracht aan de mediator verstrekken en de mediator de opdracht aanneemt. Daarin worden ook onderwerpen zoals kosten, geheimhouding en gedragsregels vastgelegd.

Een mediation duurt circa 3-4 gesprekken van 1,5 uur. Afhankelijk van de inhoud duurt de mediation korter of langer. Tussen de mediation gesprekken zit gemiddeld twee weken. Ook dit kan uiteraard anders zijn bijvoorbeeld als er duidelijkheid moet komen voor een belangrijke vergadering of wanneer iemand meer tijd nodig heeft om advies op te vragen of even tot rust te komen.

De mediation eindigt doorgaans door het sluiten van een overeenkomst waarin de gezamenlijk gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

Mediation in English is possible.

Tarieven mediation 

Kiest u voor de Bossche Mediators, dan kiest u voor transparantie in de financiën. Wij maken onderscheid tussen particulieren en stichtingen/bedrijven.

Ons uurtarief voor een arbeidsmediation of zakelijke mediation ligt tussen de € 180,- tot € 225,- exclusief BTW. Bij arbeidsmediation betaald de werkgever vaak deze kosten maar hier kunnen ook andere afspraken over worden gemaakt. Bij zakelijke mediation delen partijen doorgaans de kosten.

Het uurtarief voor een echtscheidingsmediation is € 150,- inclusief BTW. U kunt ook kiezen voor een pakketprijs (op aanvraag) of voor online en schriftelijk scheiden. Meestal delen partijen deze kosten dus dan is het uurtarief € 75,- incl. BTW per persoon.

We bespreken vooraf met u de kosten en de planning van de mediation zodat u altijd inzicht heeft in de kosten.

Een afspraak doordeweeks in de avond of zaterdagochtend is mogelijk tegen een toeslag van 10%.

Mediation is een btw-plichtige dienst.

Tarieven alimentatie(her)berekeningen

Alimentatie

Tijdens de echtscheidingsmediation maakt u afspraken over de alimentatie. Deze kunt u zelf met elkaar afspreken of laten berekenen. Wilt u de alimentatie laten berekenen volgens de alimentatienormen die door de rechtbank worden gehanteerd, dan gelden onderstaande tarieven:  
– Kinderalimentatie: € 100,- ex BTW
– Partneralimentatie: € 150,- ex BTW
– Kinder- en partneralimentatie: € 200,- ex BTW
– Kinder- en partneralimentatie met onderneming: € 450,- ex BTW
– Kinder- en partneralimentatie met internationale aspecten: € 450,- ex BTW
– Kinder- en Partneralimentatie met onderneming en internationale aspecten: € 500,- ex BTW

Zijn uw omstandigheden gewijzigd en wilt u de kinder-en/ of partneralimentatie opnieuw laten berekenen? Dat kan. Het tarief hangt af of het slechts een kleine wijziging is of dat er meerdere wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dit zullen wij vooraf met u overleggen.

Wilt u een second opinion van de kinder- of partneralimentatie? Dat kan tegen een vast tarief: € 200,- ex BTW.

Kosten gespreks-locatie

Bossche Mediators maakt gebruik van neutrale gesprekslocaties bij u in de buurt. Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt en we ongestoord en rustig met elkaar kunnen praten.

Wij willen transparant zijn over de kosten dus deze locatie kosten zitten niet in ons uurtarief maar zullen apart op uw factuur staan. Wij maken doorgaans gebruik van locaties van het coachhuis die neutrale gesprekruimtes aanbiedt tussen de
€ 25,- en € 37,50 exclusief BTW per uur (afhankelijk van de grootte van de ruimte).

De mediation kan ook online worden gehouden of elders mits alle partijen hiermee akkoord gaan.

“Bossche Mediators kennen uw vakgebied van binnenuit”