Revolution Slider Error: Slider with alias diensten 1 not found.
Maybe you mean: 'homepage' or 'zakelijk' or 'overheid' or 'particulier' or 'dienst-1' or 'dienst-2'

Sportmediation

In de sportwereld lopen allerlei belangen door elkaar heen. Plezier, competitie, prestatiedrang, passie, emotie, winnen en verliezen en het bereiken van doelstellingen. Soms is dat als professional maar in heel veel gevallen ook als recreatief sporter of als vrijwilliger. Waar mensen en organisaties afhankelijk zijn van elkaar kunnen ongewenste situaties ontstaan, die mogelijk uitmonden in conflicten.

Conflicten kunnen op verschillende manieren worden opgelost. Binnen de sport bestaat tuchtrecht, soms is er sprake van strafrechtelijke consequenties, en in veel gevallen worden ordemaatregelen of disciplinaire maatregelen getroffen.

Diverse vormen van geschillenbeslechting leveren een winnaar en een verliezer op. Dat is typerend voor de sport maar ongewenst bij het oplossen van conflicten. Een relatie is vaak onherstelbaar beschadigd waardoor er uiteindelijk twee verliezers zijn. Omdat je elkaar in de sportwereld veelal toch blijft tegenkomen, is het van groot belang dat je een conflict oplost met respect voor elkaar. Door het inzetten van een mediationtraject, nog voordat er onherstelbare schade is toegebracht, kan er veel worden gewonnen in de sport. Met mediation bestaan er geen verliezers, alleen winnaars.

Mediation in de sport kan op alle niveaus, bijvoorbeeld:
Binnen verenigingen
Tussen besturen en binnen sportbonden
Tussen sporters en coaches
Binnen teams

Wat zijn de voordelen van sportmediation

Onpartijdig

Wanneer partijen er samen niet meer uit komen, dan biedt een onafhankelijk en neutrale bemiddelaar een goede mogelijkheid om te helpen de kiem van het conflict op tafel te krijgen. Vervolgens kan gezocht worden naar mogelijke oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn.

Deskundig en discreet

Bij Bossche Mediators hebben we kennis van de sportwereld, en begrijpen we welke belangen bij de verschillende partijen kunnen spelen. Daarom kan snel tot de kern van het probleem worden gekomen. Dat gebeurt discreet, en leidt niet tot gezichtsverlies van een van de partijen. Zonder juridische procedures is het makkelijker om een kwestie buiten de publiciteit te houden.

Snel

Binnen de sport moet vaak snel worden besloten tot een oplossing, bijvoorbeeld vanwege een op handen zijnde toernooi. Met mediation kan snel aan een oplossing worden gewerkt zonder ellenlange juridische procedures.

Win-win

In de sport gaat het meestal om winnen of verkiezen. Met mediation wordt een conflict meestal opgelost met winst voor beide partijen. De mediator helpt bij het bij elkaar brengen van alle belangen en de best haalbare oplossing voor beide partijen te vinden.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”