Procesbegeleiding

Bossche mediators worden door organisaties ingeschakeld die stevige belangentegenstellingen voorzien in een te voeren procedure of op te starten project.
Bijvoorbeeld daar waar bewoners(groepen), bedrijven of organisaties direct ‘geraakt’ worden in hun belang.
Op onze onafhankelijke en neutrale wijze begeleiden en ondersteunen we uw organisatie bij het doorlopen van lastige procedures of besluitvormingsprocessen.
We zorgen ervoor dat alle betrokken belangen aan bod komen en meewegen in een uiteindelijk besluit of plan.
Onze mediators vervullen, vanuit hun specialisme in conflictmangement,  een onafhankelijke rol in het begeleiden van projecten of besluitvormingsprocessen.

Onafhankelijk Voorzitter – gespreksleider

Onze onafhankelijk voorzitter fungeert als gespreksleider die zich onder alle omstandigheden neutraal, of juist ‘meervoudig partijdig’, zal opstellen.

Een onafhankelijk voorzitter wordt ingeschakeld wanneer men stevige belangentegenstellingen voorziet in een (uit) te voeren project of procedure.
Bossche mediators organiseren, in overleg met opdrachtgever(s), een of meer bijeenkomst(en) waarbij wij gebruik maken van verschillende methoden om belangen van betrokkenen voldoende aan bod te laten komen. Zodat iedereen zich gehoord voelt.
De opbrengsten, punten van belang en/of overeenstemming, van deze bijeenkomsten worden dan meegenomen in het uiteindelijke plan, project of besluit.

Wanneer optimaal

Wanneer het gewenst is om te stimuleren dat een bijeenkomst of vergadergroep gemotiveerd, doelgericht en gericht op belangen bij elkaar komt;
Om constructief overleg te structureren processen en procedures te bewaken;
Om de uitvoering van taken door de groep te bewaken;
Om te zorgen voor een wijze van besluitvorming waarin  alle belangen worden gewogen en er een gedragen besluit op tafel komt.

Welke situaties

Wanneer u een onafhankelijk persoon zoekt om een vergadering te leiden Wanneer de onderhandelaars en / of de probleemsituatie vragen om een onafhankelijke gespreksbegeleider.
Als het moeilijk is om een geschikte voorzitter te vinden binnen de eigen geledingen.
Als u zo snel mogelijk tot een vergaderresultaat wilt komen;
Wanneer u wilt dat de persoon van de voorzitter aantoonbaar neutraal en onafhankelijk is
en… u wilt dat die persoon geen banden heeft met  de organisatie

“Een conflict los je op, door elkaars

waarheden te leren kennen”