Overheidsmediation

Overheid en burger komen steeds meer in contact met elkaar. De positie van de overheid is monopolist en beslist over het toepassen van, al dan niet complexe, regels. De kans dat er conflicten ontstaan is reëel en de consequenties zijn voor alle betrokkenen aanzienlijk.
Het kan gaan over onduidelijkheid over een contract, vergunning, uitkering, vergoeding voor thuiszorg, keuren van bouwplannen, of er spelen conflictsituaties in uw woonomgeving. Het vertrouwen van de burger in de overheid neemt af en de overheid leidt tegenwoordig al snel imagoschade. Overheidsorganisaties maken slagen om professioneler te werken en beter te communiceren zodat burgers weten waar zij aan toe zijn. Dit gebeurt helaas niet altijd, waardoor standpunten verharden en conflicten ontstaan.

Wat mag u verwachten van overheidsmediation?

Geschikt voor mediation

Mediation is geschikt voor ieder geschil tussen overheid en burger, tussen overheid en bedrijfsleven, en juist ook tussen overheden onderling

Snelle aanpak

Mediation is een neutrale en buitengerechtelijke manier om een geschil aan te pakken

Zelfbeschikking

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat problemen die mensen ervaren passend worden opgelost. De meest eenvoudige manier is als mensen hun problemen zelf oplossen. De mediator helpt partijen om de meest duurzame oplossing tot stand te brengen.

Beste alternatief

Mediation is de laatste decennia gegroeid tot een volwaardige alternatieve vorm van geschilbeslechting,  door deel te nemen aan het kwaliteitsregister van de Mediators federatie Nederland wordt u zekerheid geboden over de kwaliteit van de dienst.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”