Revolution Slider Error: Slider with alias diensten 1 not found.
Maybe you mean: 'homepage' or 'zakelijk' or 'overheid' or 'particulier' or 'dienst-1' or 'dienst-2'

Onderwijsmediation

Of u nu leerkracht bent of directeur, onderwijsassistent of ouder, bestuurslid of leerling…Bossche mediators zijn er voor u! Wij helpen u om die onoplosbaar lijkende kwestie samen te ontwarren en elkaar weer te horen. Zo bent u samen (weer) in staat om tot samenwerking of een ander resultaat te komen.

Lukt het gesprek met de ander(en) niet meer?

– Conflict?
– Zoekt u oplossingen die voor beide partijen werken?
– Wilt u gehoord worden?
– Wilt u meedenken over mogelijke uitkomsten?
– Wilt u een mediator met kennis van het onderwijs?
– Wilt u verzekerd zijn van kwaliteit?
– Wilt u een keuze hebben?

Wat zijn de mogelijkheden van mediation in het onderwijs?

Wanneer?

Mediation kan op alle lagen van de schoolgemeenschap worden ingezet. Bij conflicten tussen teamleden onderling, tussen teamleden en schoolleiding, tussen ouders en school, tussen teamleden en bestuur, tussen schoolleiding en bestuur, en tussen leerlingen onderling.

Waarom?

Communicatie, samenwerking en onderling vertrouwen zijn ontzettend belangrijk. Onderwijsmensen oefenen in betrekkelijke vrijheid hun vak uit. De kinderen zijn belangrijk, hún resultaten, het primaire proces, de inhoud. De onderlinge samenwerking en de verhoudingen tussen de medewerkers zijn meestal geen gespreksonderwerp.

Cultuur:

De cultuur binnen onderwijsinstellingen creëert een vruchtbare voedingsbodem voor conflicten. Juist de positieve grondhouding ‘wij zijn aardig voor elkaar’ gekoppeld aan de professionele gerichtheid op het primaire proces staat een tijdige signalering en constructieve hantering van conflicten in de weg.

Oplossing:

Als conflicten onbesproken blijven heeft dat direct zijn weerslag op de personen die dat onderwijs geven en dus op de kwaliteit van het onderwijs.

Daarom is het goed het gesprek met elkaar aan te gaan met een externe neutrale bemiddelaar om de problemen in de kiem aan te pakken en op te lossen.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”