Wat is een Mediationovereenkomst?

In de mediationovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die partijen en de mediator met elkaar maken bij de aanvang van de mediation, zodat er tussentijds of na afloop geen discussie plaatsvindt. Ook geldt deze als basis voor de mediation. Over het algemeen staat in de mediationovereenkomst het volgende:

Ondertekening mediationovereenkomst

Ondertekening Mediationovereenkomst

  1. Beschrijving van de kwestie: dit kan heel kort zijn zoals: echtscheiding. Het gaat erom dat beide partijen weten waarover gesproken gaat worden.
  2. Opdrachtverstrekking en verwachtingen van mediator en partijen.
  3. Vrijwilligheid en vrijblijvendheid: partijen nemen vrijwillig deel om mee te werken en zich in te spannen voor gezamenlijke oplossing.
  4. Geheimhouding: geheimhouding bij mediation is onmisbaar. De geheimhoudingsverklaring in de mediationovereenkomst zorgt ervoor dat partijen geen gevoelige informatie naar buiten brengen en dat zoveel mogelijk openheid bestaat. De geheimhouding houdt niet op na de mediation, later bijv. als de mediation is mislukt en een procedure volgt mag dus van wat er is gezegd en/of in een verslag is vastgelegd tijdens de mediation niet aan de andere partij tegengeworpen worden.
  5. Vastlegging van het resultaat: partijen stellen een vaststellingsovereenkomst op als er een oplossing is bereikt.
  6. Gedragsregels: naast de spelregels spreken partijen gedragsregels af, zoals: elkaar met respect bejegenen/niet beschadigen, naar elkaar luisteren en elkaar laten uitspreken.
  7. Honorarium en kosten: wat krijgt de mediator betaalt en zijn er eventueel nog extra kosten. Of te wel wat gaat het u kosten.