Familiemediation

Familie mediation richt zicht op situaties waarbij men vanuit een privé situatie betrokken is. Dit kan gaan om een beëindiging of juist herstel van een relatie. Het is een vorm van mediation die zich richt op familieproblemen en conflicten binnen families. Deze conflicten grijpen vaak diep in omdat de familiebinding heel krachtig is. Het is een band die niet zelfgekozen is en nooit ongedaan gemaakt kan worden.

Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding, onenigheid tussen ouders en broers en zussen of een ruzie over een nalatenschap. Maar ook bij opvolging van het familiebedrijf of de zorgverantwoordelijkheid voor familieleden kunnen conflicten ontstaan.

Verstoring van die existentiële band veroorzaakt veel verdriet. Vroeg of laat willen mensen er iets mee of aan doen. En als dat onmogelijk lijkt, kan een mediator helpen. Een mediator die als meervoudig betrokken derde zonder oordeel meehelpt om te ontrafelen wat er is gebeurd, waar de pijn zit. Die jullie helpt zoeken naar mogelijkheden om de verbinding te herstellen zodat contact weer mogelijk wordt. Door eerder met elkaar in gesprek te gaan over de verstoring in de relatie, kan veel pijn, energie en kostbare tijd worden bespaard.

Nalatenschap

Na een overlijden van een familielid komt het steeds vaker voor dat er conflicten ontstaan, juist in die tijd van hevige emoties kunnen de zaken uit de hand lopen. Het gaat vaak om een onderliggende kwestie uit het verleden, nieuwe samengestelde gezinsverbanden etc.
Of er wel of geen testament is opgemaakt maakt weinig uit voor het mogelijk ontstaan van conflicten.
Bossche mediators helpt op deskundige wijze uw familie bij het voeren van gesprekken om te komen tot een oplossing waarin eenieder zich (h)erkend voelt.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”