Familie Slide Familie

Familie mediation

Familie mediation richt zicht op situaties waarbij men vanuit een privé situatie betrokken is. Dit kan gaan om een beëindiging of juist herstel van een relatie. Het is een vorm van mediation die zich richt op familieproblemen en conflicten binnen families. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een echtscheiding, onenigheid tussen ouders en broers en zussen of een ruzie over een nalatenschap.

Echtscheiding

U heeft besloten om uit elkaar te gaan. Een ingrijpende beslissing. Wat betekent dit voor u en de kinderen? Krijgt u alimentatie of moet u juist betalen en hoeveel? U zit met allerlei vragen en weet niet goed wat er allemaal bij komt kijken maar u wilt er samen goed uitkomen.
Bossche Mediators kan u hierbij helpen. Wij organiseren en begeleiden het communicatie- en onderhandelingsproces en zorgen dat de gesprekken op een goede manier verlopen. Daarbij wordt u goed geïnformeerd over de huidige regels en consequenties van uw keuzes. U bepaalt samen zelf de inhoud van de afspraken.

De alimentatieregeling is een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant bij echtscheiding. In Nederland zijn ouders en ex-partners ‘onderhoudsplichtig’ ten opzichte van hun kinderen en elkaar.
De hoogte van de alimentatie mag u samen afspreken of laten bepalen door de rechter.

Familie

Bossche mediators zetten zich in om geschillen in ‘familieverband’ in zo vroeg mogelijk stadium te begeleiden en te voorkomen dat men voor de rechter tegenover elkaar komt te staan. Door eerder met elkaar in gesprek te gaan over de verstoring in de relatie, kan veel pijn, energie en kostbare tijd worden bespaard.

Nalatenschap

Na een overlijden van een familielid komt het steeds vaker voor dat er conflicten ontstaan, juist in die tijd van hevige emoties kunnen de zaken uit de hand lopen. Het gaat vaak om een onderliggende kwestie uit het verleden, nieuwe samengestelde gezinsverbanden etc.
Of er wel of geen testament is opgemaakt maakt weinig uit voor het mogelijk ontstaan van conflicten.
Bossche mediators helpt op deskundige wijze uw familie bij het voeren van gesprekken om te komen tot een oplossing waarin eenieder zich (h)erkend voelt.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”