Pre-mediation 

Pre-mediation of Conflictpreventie is het gericht nemen van maatregelen ter voorkoming van conflicten. Immers voorkomen is beter dan genezen. Als organisatie kunt u Bossche Mediators inschakelen bij de start van een project als u bijvoorbeeld stevige belangentegenstellingen voorziet of wanneer er veel belangengroepen zoals bewoners, zelfstandige ondernemers en grote bedrijven bij betrokken zijn.

Op onze onafhankelijke en neutrale wijze begeleiden en ondersteunen wij uw organisatie bij het doorlopen van lastige procedures of besluitvormingsprocessen. Maar ook adviseren wij u bij onderhandelingen zoals in een aanbestedingsprocedure.
Wij zorgen ervoor dat alle betrokken belangen aan bod komen en meewegen in een uiteindelijk besluit of plan.
Onze mediators vervullen, vanuit hun specialisme in conflictbemiddeling,  een onafhankelijke rol in het begeleiden van projecten of besluitvormingsprocessen.

Bossche Mediators helpt u om irritaties, fricties en dreigende conflicten in een vroegtijdig stadium te herkennen, aan te pakken om zo mogelijke escalatie te weren. Het gaat erom  een open en transparant klimaat te scheppen. Een klimaat waarin problemen bespreekbaar zijn en mensen zich gewaardeerd voelen. Dat er naar hun geluisterd wordt, ook als zij niet in hun gelijk worden gesteld.

Daarbij hoort ook het onafhankelijk voorzitterschap. Een onafhankelijk voorzitter wordt ingeschakeld wanneer men stevige belangentegenstellingen voorziet in een (uit) te voeren project of procedure. Bossche mediators organiseren, in overleg met opdrachtgever(s), een of meer bijeenkomst(en) waarbij wij gebruik maken van verschillende methoden om belangen van betrokkenen voldoende aan bod te laten komen. Zodat iedereen zich gehoord voelt.
De opbrengsten, punten van belang en/of overeenstemming, van deze bijeenkomsten worden dan meegenomen in het uiteindelijke plan, project of besluit.

Wilt u hier meer over weten, neem dan met ons contact op.

Onafhankelijk Voorzitter – gespreksleider

Onze onafhankelijk voorzitter fungeert als gespreksleider die zich onder alle omstandigheden neutraal, of juist ‘meervoudig partijdig’, zal opstellen.

Wanneer optimaal

Wanneer het gewenst is om te stimuleren dat een bijeenkomst of vergadergroep gemotiveerd, doelgericht en gericht op belangen bij elkaar komt.
Om constructief overleg te structureren.
Om te zorgen voor een wijze van besluitvorming waarin  alle belangen worden gewogen en er een gedragen besluit op tafel komt.

Welke situaties

Wanneer u een onafhankelijk persoon zoekt om een vergadering te leiden. Wanneer de onderhandelaars en/of de probleemsituatie vragen om een onafhankelijke gespreksbegeleider.
Wanneer u wilt dat de persoon van de voorzitter aantoonbaar neutraal en onafhankelijk is
en… u wilt dat die persoon geen banden heeft met  de organisatie

“Een conflict los je op, door elkaars

waarheden te leren kennen”