Conflictcoaching

De termen mediation en conflictcoaching worden vaak door elkaar gehaald. Dit komt omdat beide diensten gericht zijn op het voorkomen, aanpakken en oplossen van conflicten. Maar toch zijn het verschillende diensten. Op deze pagina leggen we uit wat conflictcoaching inhoudt, wat een conflictcoach doet en in welke opzichten het verschilt van mediation.

Wat is conflictcoaching?

Conflictcoaching is het actief begeleiden van een conflictsituatie door een conflictcoach. Dit kan, afhankelijk van de situatie, 1 op 1 maar ook binnen een team plaatsvinden.

Bij conflictcoaching wordt een persoon die een conflict ervaart met een andere persoon of personen, één op één gecoacht door een conflictcoach. Het doel is dat de coachee vaardigheden ontwikkelt om een conflict te voorkomen of op te lossen.

De conflictcoach kan met meerdere betrokkenen spreken, maar dat hoeft niet. Het is mogelijk dat er alleen wordt gesproken met de betrokkene die behoefte heeft aan ondersteuning.

Conflictcoaching stelt de coachee in staat om met de conflictcoach over het conflict te praten, na te denken over de mogelijkheden hoe met het conflict om te gaan en een aanpak te bedenken om het conflict met de ander te bespreken. De conflictcoach ondersteunt de betrokkene door:

–          inzicht te geven in zijn of haar rol, gedrag en communicatie binnen het conflict

–          de dynamiek tussen en met de anderen binnen het conflict,

–           hoe de communicatie te herstellen en

–          het ontwikkelen van vaardigheden in het voorkomen en beter omgaan met conflicten.

Veelal blijkt het mogelijk dat de coachee geheel zelfstandig het conflict oplost. Indien dit niet lukt kan de conflictcoach hierbij ondersteuning bieden.

Wat doet een conflictcoach?

De conflictcoach is (net zoals een mediator) een onafhankelijk en onpartijdig persoon die deskundig is op het gebied van conflicten, emoties, gedrag en communicatie.

Een conflictcoach observeert, luistert, analyseert en bespreekt de behoeften en overtuigingen met de coachee. De bedoeling is dat er inzicht komt in het gedrag en de manier van communiceren en wat effectief en wat ineffectief maakt. De conflictcoach adviseert en helpt de coachee ontdekken wat nodig is om het conflict zelfstandig naar tevredenheid op te lossen en te voorkomen.

Als het wenselijk is om preventief, conflictvoorkomend te ondersteunen dan helpt de conflictcoach periodiek, of op afroep. Of als het nodig is, kan de coaching worden voortgezet, nadat het conflict is opgelost. Zo is de kans kleiner dat er in de toekomst conflicten ontstaan.

Conflictcoaching in een organisatie

Daar waar verschillende soorten mensen met elkaar samenwerken kunnen er spanningen ontstaan. Bijvoorbeeld na een fusie of door botsende meningen door verschil van cultuur, historie en inzicht. Het werk gaat door maar de spanningen blijven. Conflictcoaching kan helpen om de situatie weer vlot te trekken.

Conflictcoaching in een organisatie kan op verschillende manieren.

We kunnen een team coachen, directie- of managementoverleg coachend (bege)leiden of in een werknemer-werkgevers relatie coachen.

U kunt vertrouwen dat wij dit zorgvuldig en onpartijdig doen.

We analyseren samen met betrokkene(n) de conflictdynamiek, de communicatielijnen die er lopen en communicatiestijlen en gedrag van eenieder. We bespreken, en coachen, de vaardigheden die nodig zijn om u nu en in de toekomst ‘conflictbestendiger’ en ‘conflictvaardiger’ te maken. Als persoon en als organisatie.

Wat is het verschil tussen conflictcoaching en mediation?

Bij conflictcoaching wordt een betrokkene of meerdere betrokkenen in een conflict begeleidt door een conflictcoach. De nadruk ligt op hoe je in een gesprek met elkaar omgaat en wat je kan doen om het meest te bereiken en op welke manier je het best kan reageren op de ander.

Zo leren ’conflictpartners’ om vaardig met elkaar om te gaan op een manier die bij hen past en waar zij werkelijk behoefte aan hebben. Conflictcoaching helpt de onderlinge samenwerkingsrelatie te herstellen en helpt betrokkenen beter of anders met elkaar te communiceren.

Mediation is procesondersteuning voor moeizame gesprekken door een mediator tussen 2 of meer deelnemers. Er speelt iets tussen hen waar zij samen niet uit komen. En er is een relatie of verbinding tussen hen waardoor zij de wens hebben, of noodzaak voelen, om het gezamenlijk op te lossen. Een mediator begeleidt de gesprekken en onderhandelingen tussen de ‘conflictpartners’ en helpt hen de situatie vlot te trekken. Mediation helpt naar het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing zodat partijen verder kunnen.

Conflictcoaching kan als een op zichzelf staand proces worden ingezet. Het kan ook tijdens een mediation worden toegepast. Met elk van de partijen wordt dan in aparte bijeenkomsten gesproken. De conflictcoach leert de partijen om te gaan met de verschillen tussen ieders communicatiestijl, verschil in persoonlijke eigenschappen en omgangsvormen.

Wat levert conflictcoaching op?

De conflictcoach begeleidt de conflictpartners naar bewustwording van ineffectief gedrag en de transformatie naar effectief gedrag. De conflictpartners leren hun kijk op het conflict en de belemmerende gedachten daarbij te begrijpen en om te buigen naar andere inzichten en andere waarden. Daarbij is bewustwording van de eigen overtuigingen, verwachtingen, belangen en behoeften belangrijk, maar ook het herkennen daarvan bij de ander. Wanneer die inzichten namelijk ontstaan, ontstaat er ook de ruimte om op een andere manier het gesprek aan te gaan en tot oplossing van het conflict te komen.

Zo wordt escalatie van een conflict voorkomen, veel ‘weglekkende’ tijd bespaard en dus kosten bespaard. De betrokkenen voelen zich in hun waarde gelaten door zelf te bepalen wat de conflictoplossing moet zijn.

Ons advies: Onderneem meteen actie als een conflict dreigt of ontstaat. Wij helpen u graag met het hervinden van rust en een positieve (werk)omgeving .

Wilt u graag overleggen welke dienst het beste bij jou past of heb je aanvullende vragen, neem contact met ons op vraag@bosschemediators.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Met welke vragen kunt u bij een conflictcoach terecht?

Alle vragen over inzicht over wat er speelt of over communicatie, kunt u stellen aan een conflictcoach.

Bijvoorbeeld:

 • Hoe komt het dat altijd dezelfde collega negatief op mij reageert?
 • Waarom heb ik het gevoel dat anderen altijd de leuke opdrachten krijgen?
 • Wat speelt er nou eigenlijk?
 • Hoe krijg ik deze medewerker weer betrokken in het team?
 • Hoe komt het dat wij elkaar niet begrijpen?
 • Waar komt de irritatie vandaan?
 • Hoe krijgen we alle neuzen in dezelfde richting?
 • Hoe kunnen we omgaan met de situatie?
 • Hoe voorkomen we nieuwe communicatie problemen?
 • Hoe herkennen we elkaars wensen?
 • Wat is de boodschap van het conflict?
 • Hoe maken we van een verwijt een verzoek?
 • Hoe kunnen we een conflict de-escaleren in plaats van escaleren?

Hoe kunt u conflictcoaching inzetten?

Waar kan conflictcoaching het beste worden ingezet. U kunt dit doen:

 • Bij achterblijvende prestaties
 • Bij geschillen tussen bestuur-directie-raad van commissarissen e.d.
 • Bij een teamconflict, denk aan Ondernemings- of Medezeggenschapsraden
 • Bij een reorganisatie
 • Bij demotie trajecten
 • Bij ontslag
 • Bij een arbeidsconflict
 • Bij exit-mediation

Conflictcoaching in een organisatie

Daar waar verschillende soorten mensen met elkaar samenwerken kunnen er spanningen ontstaan. Bijvoorbeeld na een fusie of door botsende meningen door verschil van cultuur, historie en inzicht. Het werk gaat door maar de spanningen blijven. Conflictcoaching kan helpen om de situatie weer vlot te trekken.

Conflictcoaching in een organisatie kan op verschillende manieren.

We kunnen een team coachen, directie- of managementoverleg coachend (bege)leiden of in een werknemer-werkgevers relatie coachen.

U kunt vertrouwen dat wij dit zorgvuldig en onpartijdig doen.

We analyseren samen met betrokkene(n) de conflictdynamiek, de communicatielijnen die er lopen en communicatiestijlen en gedrag van eenieder. We bespreken, en coachen, de vaardigheden die nodig zijn om u nu en in de toekomst ‘conflictbestendiger’ en ‘conflictvaardiger’ te maken. Als persoon en als organisatie.

“Een conflict los je op, door elkaars

waarheden te leren kennen”