Conflict coaching

Hoe ga je op constructieve wijze met een conflict om? Het kan zijn dat je problemen verwacht en advies wenst, hetzij alleen hetzij samen. De mediator kan coachen op de communicatie en hoe u gestructureerd het probleem kan benaderen. Bijvoorbeeld door te helpen verhelderen wat je doel is, maar ook je alternatieven te helpen ontdekken indien je doel niet wordt bereikt.

Teamcoaching

De mediator helpt verwachtingen, doelstellingen en verantwoordelijkheden inzichtelijk te maken. Vervolgens kunnen afspraken eventueel herijkt worden en een plan van aanpak worden gemaakt.
Maar ook het bespreekbaar maken van onderliggende ergernissen op verantwoorde wijze is een veel gevraagde kwaliteit waarvoor de mediator wordt ingezet.

Trainingen conflicthantering

Bossche mediators komt steeds vaker met organisaties, maar ook privé personen, in contact die behoefte hebben aan training op het gebied van conflicthantering.
Dit kan gaan over wijze van constructief samenwerken, verbeteren van onderlinge communicatie, of conflictanalyse in reeds ge-escaleerde situaties.
De ene keer biedt Bossche mediators een workshop conflicthantering tijdens een teambijeenkomst, in een andere situatie is men meer geholpen met een communicatie training.

Altijd bespreken we met de partij(en) wat de wensen zijn en bieden de aanpak die daar het best bij past!

“Bossche Mediators weten: Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er bij partijen bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.