Revolution Slider Error: Slider with alias diensten-2 not found.
Maybe you mean: 'homepage' or 'zakelijk' or 'overheid' or 'particulier' or 'dienst-1' or 'dienst-2'

Bouwmediation

Bouwen behoort tot de ingewikkeldste processen die er bestaan. Veel verschillende disciplines worden geacht samen te werken om ergens op een bouwplaats tot een goed eindproduct te komen. Dit gebeurt vaak onder moeilijke en zware omstandigheden waarbij de factor tijd altijd een belangrijke rol speelt en extra werk eerder regel dan uitzondering is.
Het is daarom belangrijk dat deelnemers aan het proces op tijd weten, wat, wanneer en hoe zij hun rol dienen te vervullen.
Wanneer er op enig moment in het proces een kink in de kabel komt kan dit een directe aanleiding geven voor een conflict. Een conflict waarbij partijen steeds verder van elkaar verwijderd raken en wat afbreuk doet aan het bouwproces. De kwaliteit gaat achteruit, planning loopt uit, bouwers raken gefrustreerd, wederzijds respect verminderd enzovoorts. Medewerkers beginnen hun focus kwijt te raken en zijn met andere zaken bezig dan waar ze goed in zijn. Uiteindelijk worden vele uren verspild in het opklaren van de situatie.
Bemiddeling door een neutrale mediator zorgt ervoor dat alle partijen gehoord en serieus genomen worden, partijen hoeven zich niet aangevallen te voelen en wordt escalatie voorkomen.
Zo kan iedereen zich volop inzetten op het volbrengen van ieders taak.
Mediation, ook in een vroegtijdig stadium, zorgt ervoor dat partijen beter samenwerken waardoor vaak duurzamere relaties ontstaan.

Wat zijn de voordelen van Bouwmediation?

Geen lange juridische rompslomp

– en uiteindelijk staan partijen voor de rechter tegenover elkaar. Door eerder met elkaar in gesprek te gaan over de verstoring in de relatie, kan veel tijd worden bespaard.

Win-win situatie

Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst

Goedkoper

Door de snelheid van de oplossing voorkom je een dure juridische procedure met advocaten en rechters.

Respectvol

Met mediation worden de wonden niet dieper gemaakt, maar werken we met een methode waarbij met respect voor beide partijen aan een oplossing wordt gewerkt.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”