Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict heeft grote gevolgen voor zowel werknemer als werkgever. Maar ook voor uw klanten, collega’s, leidinggevenden en opdrachtgevers kan het van grote invloed zijn. Voor direct betrokkenen is het soms moeilijk een vinger achter de precieze oorzaak te krijgen. Een feit is dat waar een sluipend conflict heerst, kostbare tijd en energie ‘weglekken’.
U merkt op de werkvloer dat onderlinge communicatie verhard, men gaat elkaar zoveel mogelijk vermijden en in sommige situaties wordt in het geheel niet meer gecommuniceerd. Dit kan uiteindelijk een breuk in de zakelijke relatie of werkrelatie tot gevolg hebben.

Wij helpen u om direct in gesprek te gaan. Arbeidsmediation voorkomt oplopende stress op de werkvloer en helpt de werkrelatie te verbeteren.
Zelfs als de situatie is geëscaleerd is, blijkt dat inzet van mediation vaak nuttig is. Soms is het mogelijk om de verstoorde werkrelatie te herstellen, maar zelfs als uiteindelijk besloten wordt om de arbeidsovereenkomst beëindigen, dan gebeurd dat op een respectvolle manier.
Onze Arbeidsmediators bieden u vertrouwd en deskundig, ondersteuning om tot de beste oplossing te komen. We helpen u persoonlijk of online.
Neem vandaag nog contact met ons op.

Wat zijn de voordelen van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation, zowel live als online, biedt u een snel in te zetten methode om in vertrouwen, ongedwongen en op eigen kracht te onderhandelen en zo tot een gezamenlijk akkoord te komen.

Bossche mediators helpt snel om, juist met het oog op de toekomst, tot een duurzame oplossing te komen.

Geen lange juridische rompslomp

Bij een voorgenomen beëindiging van een arbeidsrelatie wordt vaak jarenlang een dossier opgebouwd en uiteindelijk staan partijen voor de rechter tegenover elkaar. Door eerder met elkaar in gesprek te gaan over de verstoring in de relatie, kan veel tijd worden bespaard.

Win-win situatie

Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst

Goedkoper

Door de snelheid van de oplossing voorkom je een dure juridische procedure met advocaten en rechters.

Respectvol

Met mediation worden de wonden niet dieper gemaakt, maar werken we met een methode waarbij met respect voor beide partijen aan een oplossing wordt gewerkt.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”