Arbeidsmediation

Op het werk zijn mensen op elkaar aangewezen en van elkaar afhankelijk om hun werk goed te kunnen doen. Een conflict wat op de werkvloer speelt broeit vaak lang, en leidt in veel gevallen tot een (ogenschijnlijk) onwerkbare situatie. Dat kan spelen tussen een medewerker en een leidinggevende, maar ook tussen medewerkers onderling.
De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beide partijen de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Als u tot overeenstemming bent gekomen, worden de afspraken daarover eenduidig vastgelegd in een overeenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend

 

Wat zijn de voordelen van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation biedt een methode voor partijen om in vertrouwelijkheid, vrijwillig en op eigen kracht, desgewenst ondersteund door hun adviseurs, te onderhandelen tot een gezamenlijk geaccepteerd resultaat.

Geen lange juridische rompslomp

Bij een voorgenomen beëindiging van een arbeidsrelatie wordt vaak jarenlang een dossier opgebouwd en uiteindelijk staan partijen voor de rechter tegenover elkaar. Door eerder met elkaar in gesprek te gaan over de verstoring in de relatie, kan veel tijd worden bespaard.

Win-win situatie

Beide partijen hebben invloed op de uiteindelijke uitkomst. In geval van een juridische procedure bepaalt de rechter de uitkomst

Goedkoper

Door de snelheid van de oplossing voorkom je een dure juridische procedure met advocaten en rechters.

Respectvol

Met mediation worden de wonden niet dieper gemaakt, maar werken we met een methode waarbij met respect voor beide partijen aan een oplossing wordt gewerkt.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”