Alimentatieberekening

De alimentatieregeling is bij scheiden een belangrijk onderdeel van het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. In Nederland zijn ouders en ex-partners ‘onderhoudsplichtig’ ten opzichte van hun kinderen en elkaar.

Het kan gebeuren dat u te weinig geld heeft om in uw levensonderhoud te voorzien of om de studie of verzorging van uw kinderen te betalen. Dan is uw ex-partner verplicht om financieel bij te springen. De hoogte van de alimentatie kunt u samen afspreken of laten berekenen door de mediator.

Tarieven berekenen alimentatie:

  • Kinderalimentatie: € 100,- ex BTW
  • Partneralimentatie: € 150,- ex BTW
  • Kinder- en partneralimentatie: € 200,- ex BTW
  • Kinder- en partneralimentatie met onderneming: € 450,- ex BTW
  • Kinder- en partneralimentatie met internationale aspecten: € 450,- ex BTW
  • Kinder- en Partneralimentatie met onderneming en internationale aspecten: € 500,- ex BTW alimentatie

Herberekening Alimentatie

Zijn uw omstandigheden gewijzigd? Bent u meer/minder gaan verdienen of bent u verhuisd? Is de wetgeving waarop de alimentatie was gebaseerd gewijzigd? Het tarief zal afhankelijk zijn van de soort wijziging en het aantal wijzigingen. Dit zal vooraf met u worden afgesproken.

Advies/second opinion

Wilt u advies over een alimentatieberekening of een second opinion?

  • Vast tarief van € 200,- ex BTW.

Uurtarief

  • Uurtarief: 150,- euro per uur excl. BTW. Dit is 181,50 incl. BTW.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”