Agnes Vissers
agnes@bosschemediators.nl
06-22036157
www.katoren.nl
https://nl.linkedin.com/in/agnesvissers

Expertise
Medezeggenschap
Sport
Arbeid

 

Opleiding
Merlijngroep

Ervaring

Agnes Vissers werkte de afgelopen 20 jaar met name in de medezeggenschap, afwisselend in de rollen van trainer, adviseur, coach en bemiddelaar.
Zij is een verbinder, een vredestichter. Ze heeft veel ervaring met zakelijke ondernemingen alsook overheidsinstanties,  Agnes wordt gezien als toegankelijk, authentiek en overtuigend: “What you see is what you get!”
Haar expertise ligt met name in medezeggenschapsgeschillen en arbeidsconflicten. Daarnaast is Agnes, in de hoedanigheid van sportbestuurder, scheidsrechter en moeder van een topsporter.

Uitgangspunten in haar werk zijn duurzaamheid, dapperheid, verantwoordelijkheid nemen en verzet tegen machtsmisbruik. In mediation, maar ook andere vormen van begeleiding, is het zoeken naar gemeenschappelijke belangen altijd dé manier gebleken om samen aan een toekomst te werken.