Intervisie voor mediators

Intervisie is een waardevol instrument om de deskundigheid te vergroten. Daarom biedt Bossche Mediators 4 keer per jaar intervisie aan onder begeleiding van getrainde en ervaren intervisie begeleiders.

Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Dit kan vakinhoudelijke kwesties zijn of een reflectie op het persoonlijk functioneren.

Deze intervisiegroep is er voor de professionele mediator die zich wil ontwikkelen in het vakgebied en van elkaar wil leren. Aan de hand van verschillende intervisiemethoden gaan we aan de slag met de ervaringen van de deelnemende mediators.

Wij bieden een veilige omgeving op basis van gelijkwaardigheid en respect. Iedere inbreng is even waardevol.

Er zijn twee getrainde intervisie begeleiders die de intervisiebijeenkomsten mogen begeleiden: Lonneke van Roekel en Marit van Ewijk.

Wat is het doel van deze intervisie?

  • Verbeteren van het eigen functioneren
  • Ervaringen uitwisselen
  • Verder ontwikkelen als mediator
  • Professionele kwaliteit verbeteren
  • Leren van elkaar

Verschillende intervisie methoden

Het leereffect van intervisie wordt enorm verhoogd wanneer volgens een bepaalde methodiek wordt gewerkt.
Er zijn veel verschillende intervisie methodes.
Wij werken met deze verschillende intervisie methodes en passen deze aan op de ingebrachte casus.

Voor wie is deze intervisie bestemd?

Mediators die zich als professional willen verbeteren.

Voorbereiding van de intervisie

Circa anderhalve week voor de intervisie bijeenkomst ontvangen de deelnemers een email waarin gevraagd wordt om over een casus na te denken en of je deze wilt inbrengen. Daarnaast wordt er ook ruimte gereserveerd om te praten over andere zaken waar je in de praktijk als mediator tegen aan kan lopen.

Locatie van de intervisie

De intervisiebijeenkomst wordt gehouden ONLINE of op de 3e etage van Centrum Nieuwehagen, Gervenstraat 2 in ‘s-Hertogenbosch.

Tijd van de Intervisie

Vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur met een uitloop naar maximaal 17:00 uur.

Data 2021 Intervisie voor mediators

12 maart, 11 juni, 17 september en 19 november.

In overleg is 11 juni vervallen. Deze bijeenkomst wordt nu  ONLINE gehouden op donderdagavond 3 juni van 19:30 – 21:30 uur.

Kosten van de intervisie

De bedoeling is om de kosten zo laag mogelijk te houden. Mochten er toch eventuele onkosten (zoals huur voor een vergaderruimte) worden gemaakt, dan plegen wij eerst overleg en worden deze evenredig verdeeld onder de deelnemers.

PE-punten Intervisie voor mediators

Deze intervisiegroep is bij de Mfn aangemeld. Wij zorgen voor de aanmelding van de PE punten. Intervisie valt onder categorie 1b. Mfn-mediators zijn verplicht om minimaal drie bijeenkomsten van twee uren binnen een tijdsbestek van twaalf maanden te volgen.