Stap 1. Vul het intake formulier in

U vult beiden het intake formulier naar waarheid in. U vult hier basisinformatie in over persoonsgegevens, kinderen en andere belangrijke informatie.

Stap 2. Kennismaking

Indien gewenst volgt een vrijblijvende kennismaking van circa een half uur.

Stap 3. Pakket keuze

U kiest het pakket dat bij uw situatie past. Zie kosten Pakket. Dit hangt af van uw juridische samenlevingsvorm (bv. getrouwd of samenwonend) of u veel of weinig begeleiding wilt, u minderjarige kinderen heeft en of u een alimentatieberekening door Bossche Mediators wilt laten maken.

Stap 4. Mediationovereenkomst en Voorschot

U ontvangt een mediationovereenkomst en voorschotdeclaratie via email. Na digitale ondertekening van de mediationovereenkomst en betaling van het voorschot kan de echtscheidingsmediation starten.

Stap 5. Invullen van de vragenlijsten

Na bovenstaande stap wordt aan u aanvullende vragenlijsten gestuurd. Een vragenlijst voor het echtscheidingsconvenant en een vragenlijst voor het ouderschapsplan. Deze vult u zo uitgebreid mogelijk en naar waarheid in. In de vragenlijst vindt u een uitgebreide toelichting. Als u twijfelt kunt u met Bossche Mediators contact opnemen voor nadere toelichting.

Stapt 6. Opstellen en checken van de concepten

Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijsten worden de concepten van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld en naar u verzonden. Dit kan in de meeste gevallen binnen twee weken. Deze concepten worden met u gecheckt. Het is belangrijk dat u weet wat u afspreekt en waarvoor u tekent. Deze check is kort en bondig.

Als u voor de uitgebreide variant heeft gekozen wordt dit concept uitgebreid met u doorgenomen en besproken. Bent u er nog niet helemaal uit samen, dan worden deze onderwerpen via de email en/of videomeeting met elkaar besproken.

Stap 7. Opvragen van advies

Binnen deze stap adviseren wij u om eventueel derden zoals een accountant of belastingexpert te consulteren en indien nodig het echtscheidingsconvenant te laten checken.

Stap 8. Benodigde stukken voor de advocaat

Om het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te kunnen dienen, dient de advocaat te beschikken over een aantal stukken:

  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de huwelijksakte. Deze akte kunt u opvragen in de gemeente waar u getrouwd ben.t;
  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind. Dit afschrift kunt u opvragen in de gemeente waar de kinderen geboren zijn.

Stap 9. Ondertekening van de overeenkomsten en laatste declaratie

Zodra u akkoord bent, ondertekent u de documenten. U vraagt de benodigde uittreksels bij de gemeente op. U ontvangt en betaald de laatste declaratie. Zodra de  advocaat alle documenten heeft ontvangen zal de advocaat met u contact opnemen over de vervolgprocedure bij de rechtbank. Bij kinderen boven de 12 jaar is een Kindverklaring noodzakelijk.

Stap 10. Verzoekschrift wordt door de advocaat bij de rechtbank ingediend

De advocaat dient namens u beiden een verzoekschrift in bij de rechtbank. Omdat het gaat om een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, hoeft u niet zelf naar de rechtbank.

Stap 11. U gaat akkoord met de beschikking van de rechtbank

U ontvangt van de advocaat ter ondertekening een akte van berusting. Door ondertekening van deze akte geeft u aan dat u geen beroep tegen de beschikking gaat indienen. Hierdoor hoeft de beroepstermijn van drie maanden niet te worden afgewacht.

Stap 12. Inschrijving echtscheiding bij de gemeente

De beschikking van de rechtbank met de akte van berusting worden ingediend bij de burgerlijke stand van de plaats waar u bent getrouwd. Het duurt, afhankelijk van de gemeente, 1-2 weken tot dit is verwerkt. U ontvangt beiden een afschrift van de inschrijving.