Intervisie voor mediators

Intervisie is een waardevol instrument om de deskundigheid te vergroten. Daarom biedt Bossche Mediators 4 keer per jaar intervisie aan onder begeleiding van getrainde en ervaren intervisie begeleiders. Wij bieden een veilige omgeving op basis van gelijkwaardigheid en respect. Iedere inbreng is even waardevol.

Zaken die worden ingebracht kunnen gaan over mediations, vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk professioneel handelen. Aan de hand van verschillende intervisiemethoden gaan we aan de slag met de ervaringen van de deelnemende mediators. Zo leren we door te reflecteren.

Wat is het doel van deze intervisie voor MfN mediators?

  • Het verbeteren van je eigen deskundigheid
  • Jezelf blijvend ontwikkelen als mediator
  • Je professionele kwaliteiten verbeteren
  • Samen leren van en met elkaar
  • Ervaringen uitwisselen over je praktijk

Voor wie is deze intervisie bestemd?

Mediators die zich als professional willen verbeteren.

Voorbereiding van de intervisie

Circa anderhalve week voor de intervisie bijeenkomst ontvangen de deelnemers een email waarin gevraagd wordt om over een casus na te denken en of je deze wilt inbrengen. Daarnaast wordt er ook ruimte gereserveerd om te praten over andere zaken waar je in de praktijk als mediator tegen aan kan lopen.

Locatie van de intervisie

De intervisiebijeenkomst wordt gehouden ONLINE of op onze locatie in ‘s-Hertogenbosch.

Tijd van de Intervisie

Vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

Data 2023 Intervisie voor mediators

De eerste twee intervisiebijeenkomsten zijn gepland op 3 februari en 14 april.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op 23 juni, 13 oktober (extra bijeenkomst) en 10 november.

Kosten van de intervisie

Kosten (zoals huur voor een vergaderruimte en administratie) worden evenredig verdeeld onder de deelnemers. Voor 2023 is de bijdrage per mediator € 65,- per jaar.

PE-punten Intervisie voor mediators

Deze intervisiegroep is bij de Mfn aangemeld. Wij zorgen voor de aanmelding van de PE punten. Intervisie valt onder categorie 1b. Mfn-mediators zijn verplicht om minimaal drie bijeenkomsten van twee uren binnen een tijdsbestek van twaalf maanden te volgen.