Intervisie voor mediators in Den Bosch

Intervisie is een waardevol instrument om de deskundigheid te vergroten. Daarom biedt Bossche Mediators 4 keer per jaar intervisie voor mediators in Den Bosch aan onder begeleiding van onze getrainde en ervaren intervisie begeleider Lonneke van Roekel. Wij bieden een veilige omgeving op basis van gelijkwaardigheid en respect. Iedere inbreng is even waardevol.

Zaken die worden ingebracht kunnen gaan over mediations, vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk professioneel handelen. Aan de hand van verschillende intervisiemethoden gaan we aan de slag met de ervaringen van de deelnemende mediators. Zo leren we door te reflecteren.

Wat is het doel van deze intervisie voor mediators?

  • Het verbeteren van je eigen deskundigheid
  • Jezelf blijvend ontwikkelen als mediator
  • Je professionele kwaliteiten verbeteren
  • Samen leren van en met elkaar
  • Ervaringen uitwisselen over je praktijk

doel van Intervisie

Voor wie is deze intervisie bestemd?

Mediators (Mfn of ADR) die zich als professional willen verbeteren.

Groepsgrootte 

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.

Voorbereiding van de intervisie

Circa anderhalve week voor de intervisie bijeenkomst ontvangen de deelnemers een email waarin gevraagd wordt om over een casus na te denken en of je deze wilt inbrengen. Daarnaast wordt er ook ruimte gereserveerd om te praten over andere zaken waar je in de praktijk als mediator tegen aan kan lopen.

Locatie van de intervisie

De vier intervisiebijeenkomsten worden gehouden op een locatie in ‘s-Hertogenbosch onder het genot van koffie/thee/water en frisdrank met een kleine versnapering.

Tijd van de Intervisie

Maandagmiddag van 15:00 – 17:oo uur

Vrijdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur.

Data 2024 Intervisie voor mediators in Den Bosch

De eerste twee intervisiebijeenkomsten zijn gepland op maandag 29 januari en vrijdag 5 april.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland op maandag 24 juni en vrijdag 11 oktober .

Kosten van de intervisie

De kosten voor Intervisie voor mediators in Den Bosch in 2024 bedraagt per mediator € 80,- ex BTW per jaar. Dit is voor vier bijeenkomsten van minimaal 2 uur.

PE-punten Intervisie voor mediators

Deze intervisiegroep is bij de Mfn aangemeld. Wij zorgen voor de aanmelding van de PE punten. Intervisie valt onder categorie 1b. Mfn-mediators zijn verplicht om minimaal drie bijeenkomsten van twee uren binnen een tijdsbestek van twaalf maanden te volgen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in onze intervisie, reageer dan naar vraag@bosschemediators.nl.

Wij nemen binnen een werkdag contact met je op voor het plannen van een kennismakingsgesprek.