Intervisie online voor wijk- en bewonersconsulenten/-coördinatoren

Intervisie is een waardevol instrument om de deskundigheid te vergroten. Daarom biedt Bossche Mediators 4 keer per jaar intervisie Online aan onder begeleiding van onze getrainde en ervaren intervisie begeleider Petra Schmitz. Wij bieden een veilige omgeving op basis van gelijkwaardigheid en respect. Iedere inbreng is even waardevol.

Zaken die worden ingebracht kunnen gaan over vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk professioneel handelen. Aan de hand van verschillende intervisiemethoden gaan we aan de slag met de ervaringen van de deelnemers. Zo leren we door te reflecteren.

Waarom intervisie?

Als wijk- en bewonersconsulent/-coördinator of wijkregisseur kom je in aanraking met verschillende soorten mensen en organisaties, met verschillende soorten belangen en wensen, die vaak genoeg met elkaar conflicteren. Daarnaast heb je het beleid van jouw organisatie, gemeente, waterschap of woningbouwvereniging uit te dragen. Je probeert de smeerolie te zijn maar dat is best lastig. Hoe ga je hiermee om en wat kan je van iedere ervaring leren? Intervisie kan je hiermee helpen.

Intervisie is een vorm van kennisontwikkeling in een kleine groep vakgenoten of professionals. Het doel is om elkaar te helpen en waardevolle inzichten te krijgen. Door een van de deelnemers wordt een probleem of prangende vraag gesteld die de groep samen probeert te ontrafelen. Zij doen dat door verhelderende open vragen te stellen aan de hand van een intervisiemethode. Op deze manier krijg je inzicht in het probleem en helpt het je om een nieuwe manier van denken te ontwikkelen.

Voorbeelden van problemen of vragen kunnen zijn: hoe ga je nu om met die notoire klager? Wat is de beste manier om een voorstel van burgers af te wijzen zonder het vertrouwen te verliezen? Hoe ga je om met een onterechte beschuldiging? Waarom kan ik sommige dingen niet van mij af laten glijden? Hoe kan ik beter omgaan met de verschillende belangen in mijn rol als bewonersconsulent?

Waarom intervisie bij Petra Schmitz?

Petra is een ervaren intervisiebegeleider. Zij heeft zelf jaren als wijkbeheerder bij de gemeente Nijmegen gewerkt en weet als geen ander waar je tegen aan kan lopen. Door haar nieuwe werk als mediator kwam ze in aanraking met intervisie. Dit had ze graag destijds als ontwikkelinstrument willen gebruiken. Want je directe collega’s kunnen je helpen om even van je af te praten en hebben misschien goed bedoeld advies. Maar om zelf van een situatie of probleem te leren en om op een positieve en respectvolle manier erachter te komen wat jijzelf bijdraagt aan het instant houden van het probleem is weer wat anders.

Petra kan zich dus goed inleven in de problemen die zich aandoen en is daarnaast een ervaren intervisiebegeleider. Zij begeleidt reeds twee andere intervisiegroepen die Online vier keer per jaar bijeen komen. Zij zorgt voor een respectvolle manier van communiceren, dat iedereen zich vertrouwd en veilig voelt en dat iedereen van iedere intervisie iets kan leren.

Wat is het doel van deze intervisie ?

  • Het verbeteren van je eigen deskundigheid
  • Jezelf blijvend ontwikkelen
  • Je professionele kwaliteiten verbeteren
  • Samen leren van en met elkaar
  • Ervaringen uitwisselen over je praktijk

Waarom ONLINE?

Online intervisie kan je doen vanuit je eigen werkplek zonder dat je daarvoor reistijd of reiskosten maakt. Tevens ontmoet je andere mediators uit het land wat een extra aanvulling kan zijn voor je netwerk.

Wij hebben reeds een aantal jaren ervaring met een Online intervisiegroep en de deelnemers zijn allemaal erg tevreden. Je bent misschien juist meer gedwongen om meer naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten spreken, wat tijdens de intervisie alleen maar beter is.

Voor wie is deze intervisie Online bestemd?

Wijk- en bewonersconsulenten, wijkmanagers en wijkregisseurs die werkzaam zijn bij gemeenten en waterschappen die zich als professional willen verbeteren. Jij bent eerste aanspreekpunt voor de burger en je organiseert regelmatig bewonersavonden. Je hebt veelvuldig contact met wijkverenigingen en ventileert hun meningen en wensen door naar de organisatie. Jij hebt als taak om de kloof tussen overheid en burger te verkleinen en het contact te verbeteren.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.

Intervisie

Voorbereiding van de intervisie Online 

Circa anderhalve week voor de intervisie bijeenkomst ontvangen de deelnemers een email waarin gevraagd wordt om over een casus na te denken en of je deze wilt inbrengen. Op deze manier kan een intervisiemethode worden uitgezocht die het beste past bij de casus. Soms is de oplossende methode toepasbaar een andere keer bijvoorbeeld de reflecterende methode. Daarnaast wordt er ook ruimte gereserveerd om te praten over andere zaken waar je in de praktijk tegen aan kan lopen. En zijn wij een voorstander van het delen van tips over opleidingen, cursussen en webinars.

Locatie van de intervisie Online

De vier intervisiebijeenkomsten worden gehouden via Zoom. Hiervoor wordt vlak voor de bijeenkomst een link gestuurd. Zorg dat je in een ruimte zit waar je niet gestoord kan worden en je de rust hebt om actief deel te nemen.

Een groot voordeel van online bijeenkomsten is dat het tijd- en kostenbesparend is. Er is geen reistijd en er zijn geen reiskosten. Het is praktisch en duurzaam. Daarnaast leer je andere consulenten uit andere regio’s van Nederland kennen wat heel waardevol kan zijn.

Tijd van de Intervisie Online

Vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur

Data 2024 Intervisie Online voor wijk- en bewonersconsulenten

De eerste twee intervisiebijeenkomsten zijn gepland op vrijdag 1 maart en vrijdag 31 mei.

De andere twee bijeenkomsten worden gepland na de zomervakantie.

Kosten van de intervisie Online

De kosten voor Intervisie Online voor wijk- en bewonersconsulenten bedraagt per deelnemer € 50,- ex btw per bijeenkomst. Een bijeenkomst duurt 3 uur.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in onze Intervisie, reageer dan naar vraag@bosschemediators.nl.

Wij nemen binnen een werkdag contact met je op voor het plannen een kennismakingsgesprek.