Intervisie online voor arbeids- en zakelijke mediators

Intervisie is een waardevol instrument om de deskundigheid te vergroten. Daarom biedt Bossche Mediators 4 keer per jaar intervisie Online aan voor arbeids-en zakelijke mediators onder begeleiding van onze getrainde en ervaren intervisie begeleider Petra Schmitz. Wij bieden een veilige omgeving op basis van gelijkwaardigheid en respect. Iedere inbreng is even waardevol.

Zaken die worden ingebracht kunnen gaan over arbeids- en zakelijke mediations, vakinhoudelijke kwesties en persoonlijk professioneel handelen. Aan de hand van verschillende intervisiemethoden gaan we aan de slag met de ervaringen van de deelnemende mediators. Zo leren we door te reflecteren.

Wat is het doel van deze intervisie voor mediators?

  • Het verbeteren van je eigen deskundigheid
  • Jezelf blijvend ontwikkelen als mediator
  • Je professionele kwaliteiten verbeteren
  • Samen leren van en met elkaar
  • Ervaringen uitwisselen over je praktijk

Waarom ONLINE?

Online intervisie kan je doen vanuit je eigen werkplek zonder dat je daarvoor reistijd of reiskosten maakt. Tevens ontmoet je andere mediators uit het land wat een extra aanvulling kan zijn voor je netwerk.

Wij hebben reeds een aantal jaren ervaring met een Online intervisiegroep en de deelnemers zijn allemaal erg tevreden. Je bent misschien juist meer gedwongen om meer naar elkaar te luisteren en elkaar uit te laten spreken, wat tijdens de intervisie alleen maar beter is.

Voor wie is deze intervisie Online bestemd?

Arbeids- en zakelijke mediators (Mfn of ADR) die zich als professional willen verbeteren.

Groepsgrootte

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers.

Intervisie Online

Intervisie Online

Voorbereiding van de intervisie Online 

Circa anderhalve week voor de intervisie bijeenkomst ontvangen de deelnemers een email waarin gevraagd wordt om over een casus na te denken en of je deze wilt inbrengen. Op deze manier kan een intervisiemethode worden uitgezocht die het beste past bij de casus. Soms is de oplossende methode toepasbaar een andere keer bijvoorbeeld de reflecterende methode. Daarnaast wordt er ook ruimte gereserveerd om te praten over andere zaken waar je in de praktijk als mediator tegen aan kan lopen. En zijn wij een voorstander van het delen van tips over opleidingen, cursussen en webinars.

Locatie van de intervisie Online

De vier intervisiebijeenkomsten worden gehouden via Zoom. Hiervoor wordt vlak voor de bijeenkomst een link gestuurd. Zorg dat je in een ruimte zit waar je niet gestoord kan worden en je de rust hebt om actief deel te nemen.

Een groot voordeel van online bijeenkomsten is dat het tijd- en kostenbesparend is. Er is geen reistijd en er zijn geen reiskosten. Het is praktisch en duurzaam. Daarnaast leer je andere mediators uit andere regio’s van Nederland kennen wat heel waardevol kan zijn.

Tijd van de Intervisie Online

Vrijdagmiddag van 14:00 – 16:00 uur

Data 2024 Intervisie Online voor arbeids- en zakelijke mediators 

De eerste twee intervisiebijeenkomsten zijn gepland op vrijdag 1 maart en vrijdag 31 mei.

De andere twee bijeenkomsten worden gepland na de zomervakantie.

Kosten van de intervisie Online

De kosten voor Intervisie Online voor arbeids- en zakelijke mediators bedraagt per mediator € 60,- ex btw per jaar. Dit is voor vier bijeenkomsten van minimaal 2 uur.

PE-punten Intervisie voor mediators

Deze intervisiegroep is bij de Mfn aangemeld. Wij zorgen voor de aanmelding van de PE punten. Intervisie valt onder categorie 1b. Mfn-mediators zijn verplicht om minimaal drie bijeenkomsten van twee uren binnen een tijdsbestek van twaalf maanden te volgen.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in onze Intervisie, reageer dan naar vraag@bosschemediators.nl.

Wij nemen binnen een werkdag contact met je op voor het plannen een kennismakingsgesprek.