Training conflicthantering

Je hebt regelmatig te maken met conflicten, of je vermijdt ze juist. Nu wil je graag leren hoe je omgaat met tegenstellingen, meningsverschillen en conflicten. Je bent op zoek naar een goede aanpak om jouw conflictvaardigheden te oefenen en te verbeteren.

Je resultaten met een training conflicthantering

  • Je kent jouw gedrag en persoonlijke stijl bij conflicten
  • Je kunt rationeler afwegen hoe jij handelt
  • Je hebt een positieve kijk op conflicten en herkent de kansen ervan
  • Je kunt conflicten effectief hanteren en bespreekbaar maken
  • Je stuurt conflicten bewuster in de gewenste richting

Welke kwesties?(Wat voor situaties?)

  • Wanneer je vaak onderdeel van een conflict uit maakt;
  • Wanneer je in je omgeving vaak geconfronteerd wordt met conflicten en wilt helpen aan een oplossing;
  • Wanneer je het lastig vindt om een conflict aan te gaan en om die reden conflicten vermijdt.

“Een conflict los je op, door elkaars

waarheden te leren kennen”