Onafhankelijk Voorzitter – gespreksleider

Een onafhankelijk voorzitter fungeert als gespreksleider die zich onder alle omstandigheden neutraal en dus onpartijdig zal opstellen.

De onafhankelijk voorzitter zorgt voor die neutrale  en onpartijdige besluitvorming.

Meestal wordt een onafhankelijk voorzitter ingeschakeld wanneer men stevige belangentegenstellingen voorziet, die makkelijker tot besluitvorming kunnen leiden wanneer ondersteuning van buitenaf wordt ingezet.

De voorzitter ziet er met name op toe, dat alle belangen van alle partijen aan tafel aan bod komen.

Mediators zijn vanuit hun vakspecialisme goed in staat om een onafhankelijke  rol te vervullen in besluitvormingsprocessen

Wanneer optimaal?

  • Wanneer het gewenst is om te stimuleren dat de vergadergroep gemotiveerd, doelgericht en gericht op belangen bij elkaar komt;
  • Om constructief overleg te structureren processen en procedures te bewaken;
  • Om de uitvoering van taken door de groep te bewaken;
  • Om te zorgen voor een wijze van besluitvorming waarin  alle belangen worden gewogen en er een gedragen besluit op tafel komt.

Welke kwesties?(Wat voor situaties?)

  • Wanneer u een onafhankelijk persoon zoekt om een vergadering te leiden
  • Wanneer de onderhandelaars en / of de probleemsituatie vragen om een onafhankelijke leider
  • Als het moeilijk is om een geschikte voorzitter te vinden binnen de afvaardigingen
  • Als u zo snel mogelijk tot een vergaderresultaat wilt komen;
  • Wanneer u wilt dat de persoon van de voorzitter aantoonbaar neutraal en onafhankelijk is
  • en… u wilt dat die persoon geen banden heeft met  de organisatie

“Een conflict los je op, door elkaars

waarheden te leren kennen”