Mediation

Mediation is een conflictaanpak waarbij een neutrale derde de gesprekken tussen de conflictpartners begeleidt. Doel is om helder te krijgen wat voor conflictpartners nu eigenlijk echt belangrijk is en waarbij zij samen tot oplossingen komen waar zij zelf achter kunnen staan.

De uitkomst van de mediation wordt desgewenst vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Mediation kan meer of minder formeel worden ingestoken. Afhankelijk van kwestie, setting, context, belangen en wens van de deelnemers.

Wanneer optimaal?

  • Als het beide conflictpartners niet meer lukt om samen een effectief en constructief gesprek te voeren.
  • Als de communicatie zodanig verstoord is, of de emoties zo hoog zijn opgelopen dat de conflictpartners elkaar niet meer kunnen ‘verstaan’.
  • Als conflictpartners zich realiseren dat er iets moet gebeuren omdat ze op een bepaalde manier op elkaar zijn aangewezen of gedeelde belangen hebben, nu of in de toekomst.

Welke kwesties?(Wat voor situaties?)

  • Alle kwesties waarin conflictpartners zich oprecht willen inspannen om een oplossing te vinden.
  • Kwesties waarbij de conflictpartners ook in de toekomst met elkaar te maken zullen hebben of op elkaar aangewezen zijn
  • Kwesties waarbij conflictpartners het belangrijk vinden om zelf mee te denken over / invloed uit te oefen op een uitkomst
  • Kwesties waarbij conflictpartners niet naar de rechter willen. Het motief daarvoor kan variëren (behoefte aan snelheid, goedkoper, behoud goede naam etc.)
  • Als conflictpartners zonder een rugzak vol rancune een periode willen afsluiten.

“Bossche Mediators hebben een snelle
en efficiënte manier van werken”